Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 11.09.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Козјачка бр. 2 и околни објекти, нас. Вера Которка – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Черкези – дефект на водоводна мрежа.
  • бул. Октомвриска револуција (сектор Мај маркет) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 4 нас. Карпош – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Никола Тесла бр. 120 – оштетен приклучок на водоводна мрежа од страна на приватно претпријатие.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *