Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 13.09.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. И.Л. Рибар бр. 63 – реконструкција на водоводен приклучок.
  • ул. 40 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември (сектор Брза помош) – скенирање на водоводна мрежа поради постоење на дефект.
  • ул. Васка Петковска – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Долно Черкези – дефект во водоводна шахта.
  • ул. Фетка Наскова – дефект на водоводна мрежа (оштетена од приватно претпријатие при ископ).

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *