Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 14.09.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Б.И.Гуне бр. 5 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Анѓа Ранковиќ (покрај железничка пруга) -ископ на ров за прецизно лоцирање на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Мендол бр. 74 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. И.Л.Рибар бр. 63 – замена на дел од водомерна мрежа поради поголем број на дефекти.
  • с. Тромеѓа – ископ на ров за лоцирање и поправка на дефект на потисен канализационен вод.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *