Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 15.09.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • с. Тромеѓа – поправка на дефект на потисен вод за канализациона мрежа во изведба.
  • ул. 11 во нас. Јане Сандански – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Васка Петковска – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Стари лозја – дефекти на водоводна мрежа (х 2).
  • ул. 523 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *