Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 18.09.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Милан Лисица бр. 15 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Думба бр. 15 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Бајрам Шабани и ул. Димче Каранфиловски – сервисирање на затворач во водоводна шахта.
  • м.в. Палестина нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Страшо Пинџур – приклучување на објект на водоводна мрежа.
  • ул. АВНОЈ – приклучување на објект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *