Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 25.09.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • нас. Долно Којнаре (сектор сервис Бато) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Вук Караџиќ бр. 28 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Боро Менков бр. 17 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 400 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 120 бр. 61 нас. Карпош – сервисирање на водоводен затворач.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *