Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.09.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Вук Караџиќ бр. 28 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 500 нас. Перо Чичо – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Јован Поповиќ бр. 23 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Иго Тричковиќ бр. 25 – дефект во водомерна шахта.
  • ул. Абдула Прешева бр. 27 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. И.Л. Рибар бр. 63 – враќање на терен во првобитна состојба после поправка на дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓорче Петров, м.в. Гладно поле – приклучување на објект на водоводна мрежа.
  • ул. Козјачка – приклучување на објект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *