Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27 09 2023 год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул.Трета Македонска,-Косиљак-дефект на водоводна мрежа

Ул.400 -дефект на водоводна мрежа

Черкези-Приклучок на водоводна мрежа

Ул.1-нас.-Јане Сандански-Приклучок на водоводна мрежа

Ул. Трст -дефект на водоводна мрежа

Ул.Славиша Вајнер-дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *