Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.11.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Нада Михајлова бр. 14 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Франц Розман – испитување на водоводна мрежа со опрема за откривање на дефекти.
  • ул. 805 нас. Железничка станица – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Стари лозја (сектор – салон за автомобили Делукс) – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 9, нас. Јане Сандански – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 24 бр. 15 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Романовска бр. 80 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ужичка бр. 40 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Панче Пешев – сервисирање на водоводен затворач.
  • ул. Никола Тесла бр. 59 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *