Дефекти и интервенции на водоводна мрежа наден 28 11 2023год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул.3 та-МУБ_31-поправка шибер во шахта

Ул Романовска-дефект на водоводна мрежа

Ул-11 Ноември бр.110-дефект на вооводна мрежа

Ул 24 бр15 н.Карпош-дефект на водоводна мрежа

Ул.11-Ноември бр190-дефект во шахта

Ул Кирил и Методи бр14 -изместување водомер

Ул Анѓа Ранковиќ бр12- дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *