Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29 11 2023год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул.Сава Ковачевиќ-Монтажа фасонски делови- прикључок за зграда

Плоштад-УЈП-поправка на шибер во шахта

Ул. Франц Розман 36-дефект на водоводна мрежа

Ул.Руѓер Бошковиќ-дефект на водоводна мрежа

Ул.Анѓа Ранковиќ 11-дефект на водоводна мрежа

Ул 805-Жел. Станица-дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *