Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 30.11.2023год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на челичен главен водоводен вод Ф508 во непосредна близина на ФЗЦ 11 Октомври.
  • ул. Саво Ковачевиќ – изведба на монтажни работи за изведба на приклучување на станбен објект на водоводна мрежа.
  • ул. Моша Пијаде, ул. Браќа Рибар и ул. Партизанска – сервисирање на водоводнаи затворачи во водоводна шахта.
  • нас. Черкези, нас. Железничка станица, ул. Франц Розман, ул. Бошко Буха,ул. Анѓа Ранковиќ и ул. Васе Гелев – утовар и одвоз на вишок земја од ископ на ров за поправка на дефекти на водоводна мрежа.
  • Градски Фонтани за вода за пиење – затворање на вода во фонтани за вода за пиење.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *