Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 12.02.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Васка Петковска бр. 53 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 443, нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Егејска Македонија – дотрпување на ров од ископ за поправка на дефект на водоводна мрежа, како и утовар и одвоз на вишок земја од ископ.
  • ул. Вардарска бр. 17 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Гоце Делчев – сервисирање на затворач на водоводна мрежа во водоводна шахта.
  • нас. Черкези и ул. 11 Октомври – дополнување на ископ со тампон каде е вршен ископ на ров за попоравка на дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *