Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 13.02.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • 11 Ноември – дефект на приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 145 бр. 16, нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Франц Розман бр. 36 – ископ на ров за позиционирање на постоечки инсталации.
  • ул. Гоце Делчев (сектор стара цвеќара) – подготвителни работи за замена на фасонски елементи во главна водоводна шахта.
  • ул. Егејска Македонија – изведба на лиени армирано бетонски блокови за метални капи за затворачи на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *