Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 14.02.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Х.Т.Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Вардарска бр. 17 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 312 бр. 18 нас. Ајдучка Чешма – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 423 бр. 16, нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Франц Розман бр. 36 – ископ на ров за прецизно позиционирање на подземни инсталации.
  • ул. Егејска Македонија – сервисирање на затворачи на водоводна мрежа и нивелирање на метални капи до кота на новопредвиден коловоз.
  • м.в. Бејтове њиве – дефект на водоводна мрежа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *