Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.02.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 11 Ноември бр. 242 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Железничка станица (сектор хотел ЛАВ) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Мендол бр. 14 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 500 бр. 105 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Студена вода, нас. Вера Которка – утовар и одвоз на вишок на земја од ископ на ров за поправка на дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Индустриска (сектор претпријатие РИВЕРА) – дотрпување на ров од ископ, со утовар и одвоз на вишок на земја.
  • ул. Перо Чичо, ул. Кирил и Методиј и Среќко Пужаљка – исклучување на стари приклучоци на водоводна мрежа кои не се во функција.
  • ул. Тоде Мендол бр. 1 – поделба на приклучок на водоводна мрежа во водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *