Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.02.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Тоде Думба бр. 29 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември бр.234 – дефект на приклучок на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • Поради изведба на приклучување на нова водоводна мрежа на улица Јане Сандански на постоечката водоводна мрежа на улица 11 Октомври (место на приклучување – спој помеѓу овие две улици, до слаткарница Баш пеливан) од страна на приватно претпријатие ЕНЕРГОМОНТ од Скопје, времено водоснабдувањето ќе биде прекинато на ул. 11 Октомври, ул. Братство и Единство, ул. Доне Божинов, ул. Никола Тесла и нас. Долно Којнаре.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *