Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.02.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен челичен доводен водоводен вод Ф508, од с. Липково до филтер станица, покрај ФЗЦ 11 Октомври.
  • ул. 114 бр. 24, нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Бајрам Шабани бр. 39 – испитување на дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Думба бр. 98 – прекинување на водоснабдување поради замена на вентил во станбен објект од страна на станбен управител.
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *