Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден01.04.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Тоде Думба бр. 98 и околни станбени објекти – поправка на затворач на водоводна мрежа.
  • м.в. Палестина – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на приклучок на водоводна мрежа.
  • месност покрај пат за св. Николе (помеѓу нас. Ајдучка чешма и нас. Иго Тричковиќ) – приклучување на објект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *