Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 03.04.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Страшко Симонов бр. 4а – дислокација на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Октомври бр. 70 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 607, с. Проевце – дефект на приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. И.Л. Рибар – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 300, нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *