Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 04.04.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Б.С.Гојчо бр. 15 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Љ. Мијалковиќ – приклучување на објект на месна заедница на водоводна мрежа.
  • ул. С. Симонов бр. 4а – изместување на водоводна мрежа поради изведба на објект.
  • Пумпна станица Митев мост – сервисирање на фасонски делови од пумпна станица.
  • ул. 315 бр.1, нас. Ајдучка чешма – дефект во водомерна шахта.
  • ул. 300, нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Октомври бр. 70 – утовар и одвоз на вишок земја од ископ на ров за поправка на дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Карев – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *