Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 16.05.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 400 бр. 94, нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 120, нас. Карпош (поранешен објект на касарна на ЈНА) – испитување на хидраулички параметри на приклучок на водоводна мрежа за објект.
  • ул. 300, нас. Ајдучка чешма – поради изведба на нов коловозен слој од асфалт, лоцирање, откопување и корекција до кота на новопредвиден асфалт на сите затрпани метални капи за затворачи и хидранти на постоечка водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември бр. 234 – дефект на приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *