Дефекти и интервенција на водоводна мрежа на ден 11.06.2024год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Ајдучка чешма – приклучување на објект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓ. Петров бр. 28 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Вера Јоциќ бр. 31а – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Б.Б. Гуцман 4/2 – дефект во станбен објект.
  • ул. 8 бр. 13, нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *