Дефекти и ихтервенции на водоводна мрежа на ден 10. 10 .2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул. Братство Единство – Чистоќа – дефект на водоводна мрежа

Ул.Трајко Јовановски бр.57-дефект на водоводна мрежа

Ул.315 бр.2 Ајдучка чешма-дефект на водоводна мрежа

Ул.120 бр.8 н.Карпош-дефект на водоводна мрежа

Ул.Киро Фетак бр.4 испитивање со Геофон дефект

Ул.1ва Бабин дол -Поделба


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *