Дефекти на каналзациона мрежа на 01.06.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Правда Спасовска (на спој со ул. Веселин Вујовски) – реконструкција на фекална канализација

ул. Октомвриска Револуција (Парк за миленици) – изработка на атмосферска канализација

ул. Франц Розман – чистење на фекална канализација

ул. Доне Божинов бб -чистење на септичка јама

ул. 3-та МУб и ул. О. Револуција – контрола и чистење на сливници


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *