Дефекти на канализациона мрежа и санација на ЈПП растурени при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

Published by Сашо Јаневски on

  • бул. 3 МУБ (кружен ток во изведба) – Реконструкција на атмосферска канализација.
  • ул. Х.Т.Карпош бр. 97, ул. 120 бр. 77 и бр.161 и ул. 11нас. Карпош – санација на јавно-прометна површина од бекатон.
  • ул. Питу Гули и ул. 29 Февруар враќање на ЈПП од бетон.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *