Дефекти на канализациона мрежа и санација на ЈПП растурени при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

Published by Сашо Јаневски on

  • ул. Никола Карев бр.14, СОУ Перо Наков и ул.Тоде Мендол бр. 49 – санација на јавно-прометна површина од бекатон и бетон.
  • ул. Руѓер Бошковиќ- нвелирање на канализациона шахта до кота на коловоз.
  • бул. Октомвриска Револуција – чистење на атмосферски сливници.
  • бул. 3 МУБ- чистење на атмосферски сливници.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *