Дефекти на канализациона мрежа и санација на јавно прометна површина настаната при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

Published by Сашо Јаневски on

  • ул. 29 Ноември, Ленинова и ул. Братство и Единство – санација на јавно прометна површина.
  • ул. 40 нас. Карпош – пробивање на запушен фекален канал со цистерна под притисок.
  • ул. 3 МУБ (кружен тек во изведба) – реконструкција на атмосферски канал.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *