Дефекти на канализациона мрежа на 01.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Никшиќка-отпушување уличен фекален канал;

ОУ Кочо Рацин во с. Добрашане-чистење на септичка јама

ул. Бајрам Шабани-чистење приклучок на фекална канализација

ул. Фетка Наскова – реконструкција на сливна решетка;

ул. Доне Божинов (пред раскрсница со ул. 11 Октомври) – санација на ревизиона шахта на фекална канализација

ул.поток Серава-отпушување на уличен фекален канал


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *