Дефекти на канализациона мрежа на 01.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. В. Смилевски Бато- реконструкција на елемент од атмосферска канализација

ул. Октомвриска Револуција (кај Спортска сала) – чистење на ревизиона шахта

ул. Пиринска Македонија – поставување на нов бетонски капак врз ревизиона шахта на фекална канализација

ул. Доне Божинов бр. 85 – чистење на септичка јама

ул. Тонко Димков (крак према К. Ј. Питу) – чистење на уличен фекален канал

ул. Егејска Македонија – чистење на уличен фекален канал

ул. Ужичка – чистење на уличен фекален канал


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *