Дефекти на канализациона мрежа на 01.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

крак од ул. 3-та МУБ -реконструкција на пропадната фекална канализација

крак од ул. Светозр Марковиќ – реконструкција на фекална канализација

ул. Егејска Македонија – чистење на фекална канализација

ул. Доне Божинов – чистење на дел од атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *