Дефекти на канализациона мрежа на 03.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 25-ти февруари -чистење на запушен уличен фекален канал;

ул. Страшко Симонов – чистење на уличен фекален канал;

ул. Бајрам Шабани бр.6 -отстранување дефект на приклучен фекален канал;

ул. Михајло Пупин; ул. Бранко Радичевиќ и ул. Ѓорче Петров – чистење на сливни решетки


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *