Дефекти на канализациона мрежа на 03.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

крак од ул. 3-та МУБ – реконструкција на пропадната фекална канализација

ул. Октомвриска револуција – чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *