Дефекти на канализациона мрежа на 04.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

Реконструкција на атмосферска канализација на ул. 3-та МУБ (дел до Митев мост)

ул. Народна Револуција -чистење на фекален приклучок

ул. Гоце Делчев -чистење на фекален приклучок

ул. 438 бр. 25 нас. И. Тричковиќ -чистење на септичка јама


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *