Дефекти на канализациона мрежа на 04.10.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Правда Спасовска – реконструкција на шахтов капак

Земјоделско училиште Киро Бурназ – чистење на приклучен фекален канал

ОУ Крсте Мисирков – чистење на фекална канализација

ул. Б. С. Гојчо – чистење на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *