Дефекти на канализациона мрежа на 05.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Тонко Димков – крак -реконструкција на уличен фекален канал

ул. Гоце Делчев – санација на ревизиона шахта на фекална канализација

касапски круг – реконструкција на фекален приклучок

ул. Октомвриска Револуција крак (кај Орхидеја Дони) – чистење на уличен фекален канал

ул. 11 Ноември бр. 100 – чистење на фекален приклучок


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *