Дефекти на канализациона мрежа на 05.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Тоде Мендол бр. 39 – чистење на приклучна фекална канализација

ул. Доне Божинов – чистењење на елементи и линија на атмосферска канализација

ул. Октомвриска Револуција – чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. Никола Тесла (крак во правец на р. Којнарка) – чистење на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *