Дефекти на канализациона мрежа на 06.06.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 315 нас. А. Чешма – изработка на одводен атмосферски канал од постоечка сливна решетка

ул. Белановска -чистење на уличен фекален канал

ул. Сава Ковачевиќ – чистење на уличен фекален канал

ул.Страшо Пинџур- чистење на уличен фекален канал

ул. Србо Томовиќ – чистење на уличен фекален канал

ул. 11 Октомври, ул. Моша Пијаде – чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *