Дефекти на канализациона мрежа на 06.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Доне Божинов – чистење на елементи и линија на атмосферска канализација

ул. К. Јосифовски – Питу (крак во правец на ул. Тонко Димков) – реконструкција на уличен фекален канал

ул. Октомвриска Револуција – чистење на сливници и сливни решетки

ул. Братство и Единство – чистење на елементи и линија на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *