Дефекти на канализациона мрежа на 07.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

Реконструкција на дел од атмосферска канализација на ул. 3-та МУБ (кај Митев мост)

ул. Братсво и единство -отстранување дефект на фекална канализација на две локации


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *