Дефекти на канализациона мрежа на 08.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул.Србо Томовиќ бр. 36 -пробивање на запушен приклучен фекален канал

Чистење канал во дворно место на ФЗЦ 11 Октомври

ООУ Кочо Рацин-подрачно училиште во с. Добрашане -чистење на септичка јама


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *