Дефекти на канализациона мрежа на 08.06.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 315 нас. Ајдучка чешма – реконструкција на атмосферска канализација

ул. 3-та МУБ -чистење на фекална канализација

ул. 40 нас. Карпош – чистење на фекална канализација

ул. Благоја Думановски бр. 83 – чистење на септичка јама

ул. 542 бр. 2 нас. Стари лозја – чистење на септичка јама


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *