Дефекти на канализациона мрежа на 09.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска Револуција -реконструкција на дел од атмосферска канализација

ул. 3-та МУБ -чистење на атмосферска канализација

ул. Доне Божинов – чистење на атмосферска канализација

ул. Гоце Делчев – чистење на атмосферска канализација

ул. Михајло Пупин – реконструкција на ревизиони шахти на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *