Дефекти на канализациона мрежа на 09.06.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 3-та МУБ (нов кружен ток , на спој со ул. Октомвриска револуција) – реконструкција на дел од фекален колектор

ул. 3-та МУБ – на потег од бензинска на Макпетрол (автопат Пријателство) до нов кружен ток на спој со ул. Октомвриска револуција – чистење на сливници, потребни санации и проверка на функционалност на атмосферска канализација

ул. Благоја Думановски бр. 83 – чистење на септичка јама

ул. 40 нас. Карпош – чистење на улична фекална канализација

ул. Козјачка бр. 136 – чистење на приклучен фекален канал


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *