Дефекти на канализациона мрежа на 11.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 3-та МУБ – реконструкција на ревизиона шахта на фекална канализација

ул. Н. Револуција; ул. Бошко Буха; ул.Тонко Димков и ул. П. Наков- чистење на сливници и сливни решетки на атмосфеска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *