Дефекти на канализациона мрежа на 11.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Титова Митровачка пред бр. 19 -дефект на елемент на фекална канализација

ул. Никола Тесла пред бр. 46 -чистење на улична фекална канализација

ул. 3-та МУБ (дел кај Митев мост)- реконструкција на атмосферска канализација

ул. 420 нас. И, Тричковиќ – чистење на септичка јама


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *