Дефекти на канализациона мрежа на 11.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска Револуција -реконструкција на дел од атмосферска канализација

ул. Солунска бр. 12 – отпушување на приклучен фекален канал

ул. Октомвриска Револуција бр. 19 – чистење на канализациона мрежа

ул.506 бр. 28 нас. Стари лозја – чистење на септичка јама

ул. Гоце Делчев -чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. Пелинска – чистење улична фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *