Дефекти на канализациона мрежа на 11.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска Револуција; ул. 3-та МУБ и ул. Никола Тесла – чистење на атмосферска канализација и елементи на атмосферска канализација

ул. И. Л. Рибар (крак спрема пруга после премин преку река Кумановка) -чистење шахта и отпушување на фекална канализација

ул. Браќа Рибар – чистење на уличен фекален канал


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *