Дефекти на канализациона мрежа на 12.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

Реконструкција на атмосферска канализација на ул. 3-та МУБ (кај Митев мост)

ул. Никола Тесла – чистење на уличен фекален канал


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *