Дефекти на канализациона мрежа на 12.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 3-та МУБ -реконструкција на атмосферска канализација

ул. Октомвриска Револуција – чистење на дел од фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *